GO Steunen
 

GO Steunen

Generale Oost (GO) wil een nieuwe generatie makers een kans bieden en begeleidt daarom jaarlijks een selecte groep jonge theater- en dansmakers bij het ontwikkelen van nieuwe producties en plannen. Er worden expliciet vragen gesteld over het belang van wat er wordt gemaakt. Ook biedt GO ondersteuning op het gebied van publiciteit, financien en productie, waaronder de verkoop van voorstellingen aan theaters en (inter)nationale festivals, het schrijven van een marketingplan en het aanvragen van subsidies. 

Rondom de thema’s die in de voorstellingen en projecten van GO spelen, worden samenwerkingsverbanden op maat gezocht, zodat de voorstelling nooit op zichzelf staat, maar altijd in een breder (maatschappelijk) kader. 

In het eigen theater zijn niet alleen eigen theater- en dansproducties en gastvoorstellingen te zien, maar worden ook literaire avonden, creatieve workshops, domibo’s en themaweekenden georganiseerd. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en wordt kennisdeling gestimuleerd.

Hoe kunt u bijdragen?
Om dit alles mogelijk te maken zoekt Generale Oost organisaties en particulieren die talentontwikkeling, cultuur en het zoeken naar samenwerkingsverbanden belangrijk vinden. Gelooft u dit ook? In een persoonlijke kennismaking vertellen we graag meer over Generale Oost en de mogelijkheden om bij te dragen.

Meer leren over sponsormogelijkheden en donateurschap? Neem contact op met Eve Hopkins via eve@generaleoost.nl

Doneren
Generale Oost heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vindt u hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl natuurlijk.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Generale Oost te schenken. U mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kunt u meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

Kvk: 09122172
Btwnummer: NL 810101026B01
rekeningnummmer: NL96TRIO0390209813
 

X

Blijf op de hoogte!

Loading...